अंतिम सत्र / वर्षातील सत्र तसेच अंतिम सत्र / वर्षातील विद्यार्थ्यांचे निम्न सत्र /वर्षाचे बॅकलॉग विषयाकरिता उन्हाळी परीक्षा -२०२० चे परीक्षा अर्ज भरण्याकरिता एक विशेष संधी देणेबाबत.

Download  

तंत्रशिक्षण प्रवेश प्रक्रिया 2020-21 दहावी बारावीनंतरच्या तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांबाबतच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ यांची विशेष मुलाखत