June 10, 2017

Achievements

RANKERS 2015-2016:

 

Sr No. Branch First Year Second Year Third Year

1

CM

Potabatti Krutika

Aurangabadkar Vaishnavi

Sakhare Vijaykumar S.

Muddebihal Abhishek M.

Mane Prathamesh

Valsangkar Pradnya

2

IT

Gaddam Laxmi

Kaddas Kavita

Auatade A.S

Gadgi P.J

Mehar A.V

Shekh A.A

3

EE

Almelkar A.S

Gayakwad A.P

Gayakwad O.P

Gade P.S

Adam N.R

Bagban S.A

4

EJ

Indapure N.S

Devsani R.L

Dhumshetti A.S

Sutar S.D

Gubyad S.S

Shaik D.D

5

ME(R)

(A Div)

Dandoti Zakiuddin

Kolkur Onkar

Chikalade Mrunal

Dixit A.R

Birajadar Amruta

Biyani M.R

6

ME(R)

( B Div)

Sorade S.S

Yemul Bharat

Overikar P.G

Zingade Akash

Ziba Sayyed

Madyalkar A.A

7

ME(S)

Gumaste Prashant

Pulgam Samarth

Umate Vinayak

Goranala K.M

Kore Sagar

Vangari N.R

8

Tx

Divate Keshav

Khamakar H.S

NIL

Makam S.V

Lagdive S.B

9

CE(R)

Dharashivkar U.I

Rajmane R.K

Gontyal G.P

Dikonda N.P

Wadikar S.S

Biradar N.R

10

CE(s)

Dakhane T.A

Gavasne S.B

Mittapalli J.K

Habbu S.A

Radhod P.P

Sautude R.R

ICS GIRLS:

 

Sr No. Sports Winner Runner

1

BADMINTON

Bhagyashree Halmaniyar(EJ)

Pooja Chendake(CM)

2

CARROM

Shweta Shinde(ME)

Pooja Ghadge(ME)

3

CHESS

Pooja Chendake(CM)

Shweta Shinde(ME)

4

KABADDI

Captain: Rupali Kawalge(CM)

Captain: Renuka Satpute(EJ)

5

KHO-KHO

Captain: Manali Patil(CM)

Captain: Renuka Satpute(EJ)

6

CRICKET

Captain: Pooja Chendake(CM)

Captain: Sheetal Patil(IF)

ICS BOYS:

 

Sr No. Sports Winner Runner

1

BADMINTON

Nagesh Hangarge(EE)

Sumedh Dhole(ME)

2

CARROM

Kedar Pathak(CM)

Aviraj Sakhare(CM)

3

CHESS

Saurabh Yerate(CE)

Ritik Katve(CE)

4

KABADDI

Captain: Manoj Gurav(CE)

Captain: Akshay Bhandare(CM)

5

KHO-KHO

Captain: Shete Vipul (ME)

Captain: Akshay Bhad(Ej)

6

CRICKET

Captain: Bushan Birajdar(EE)

Captain: Saurabh Chakre(ME)

7

VOLLEYBALL

Captain: Mudholkar Ajlan(CE SHIFT)

Captain: Rajput Balusing(CE)

8

FOOTBALL

Captain: Abdul Rangrej(ME)

Captain: Pawar Shubham

9

Wrestling

Jadhav Yogesh(ME)(51-55)

Shinde Abhishek(ME)(61-65)

Shinde Karan(CE)(51-55)

10

WEIGHT LIFTING

Shinde Karan(CE)(51-55)

Kalhapure Dnyaneshwar(ME)(56-60)

Shinde Abhishek(CE)(61-65)

Badekar Swapnil(CE)(70-75)

Gurav Manoj(CE)(51-55)

Thalange Shreyash(CE)(61-65)

Kale Vithhal(CE)(70-75)