January 16, 2018

Former Principals

GOVERNMENT POLYTECHNIC SOLAPUR
 PRINCIPAL
SR.NO. NAME PERIOD
FROM TO
1 SHRI. GOVIND VITTHAL SAPRE 20-06-1956 17-05-1957
2 SHRI. GAJANAN PURUSHOTTAM NAGARKAR 18-05-1957 20-06-1958
3 SHRI. MADHAV HANMANT GUDDA 21-06-1958 23-06-1962
4 SHRI. KESHAV MANKOJI PATIL (INCHARGE) 24-06-1962 17-07-1962
5 SHRI. HOSUR MRUTUNJAY GANESHRAO 18-07-1962 08-11-1968
6 SHRI. HANUMANT VISHNUTIRTH ADVI 09-11-1968 11-09-1970
7 SHRI. DATTATRAY VINAYAK DANDGE  (INCHARGE) 12-09-1970 03-04-1971
8 SHRI. SADASHIV GOPAL SATHE  (INCHARGE) 04-04-1971 01-08-1971
9 SHRI. DATTATRAY VINAYAK DANDGE  (INCHARGE) 02-08-1971 08-02-1972
10 SHRI. HOSUR MRUTUNJAY GANESHRAO 09-02-1972 16-09-1973
11 SHRI. DR. HANUMANT VISHNUTIRTH ADVI 17-09-1973 12-06-1977
12 SHRI. GAJANAN MAHADEO PHATAK 13-06-1977 20-07-1977
13 SHRI. DR. HANUMANT VISHNUTIRTH ADVI 21-07-1977 10-06-1980
14 SHRI. MADHAV VINAYAK KSHOTRIY (INCHARGE) 11-06-1980 22-10-1981
15 SHRI. MANOHAR LAXMAN DABHADE 23-10-1981 12-07-1984
16 SHRI. DATTATRAY VINAYAK DANDGE  (INCHARGE) 13-07-1984 31-05-1986
17 SHRI. MADHAV VINAYAK KSHOTRIY (INCHARGE) 01-06-1986 30-11-1989
18 SHRI. VISHWASRAO BALKRUSHNA BORADE (INCHARGE) 01-12-1989 22-08-1990
19 SHRI. VISHWASRAO BALKRUSHNA BORADE 23-08-1990 31-10-1993
20 SHRI. K. SUDHINDRA (INCHARGE) 01-11-1993 05-09-1994
21 SHRI. M. N. N. MURTI 06-09-1994 19-07-1999
22 SHRI. M. R. JOSHI (INCHARGE) 20-07-1999 27-12-1999
23 SHRI. H. P. TASKAR 28-12-1999 30-03-2004
24 SHRI. DATTATRAY APPARAO KATARE (INCHARGE) 31-03-2004 05-07-2006
25 SHRI. F. A. KHAN 06-07-2006 31-08-2012
26 SHRI. ANIL RAMCHANDRA WADGAONKAR (INCHARGE) 01-09-2012 12-08-2013
27 SHRI. ANIL SHAMRAO LATURKAR (INCHARGE) 13-08-2013 05-09-2014
28 SHRI. SWATI DATTATRAY DESHPANDE 06-09-2014 31-07-2016
29 SHRI. DATTATRAY APPARAO KATARE (INCHARGE) 01-08-2016 TILL DATE